K E T T I N G

Vahvin lenkki.

Ketting

Ketting on vuonna 2016 perustettu kehittämisorientoitunut visionääritoimisto, jonka erikoisalaa on kestävän liikenteen edunvalvonta sekä taktinen kaupunki- ja aluekehittäminen.

Nimi Ketting on tarkoituksella monitulkintainen. Se voi viitata pyöränkettinkiin, matkaketjuihin, linjastokaavioihin – kaikki nämä liittyvät toimialaamme. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, ja me haluamme keskittyä heikoimpien lenkkien parantamiseen.

Tietoa

Yhteystiedot:

Ketting
c/o Sakari Kestinen
Järvensivuntie 15 A 43
33100 TAMPERE

050 3788 065
kestinen (æ) gmail.com
      

Tarjoamme palvelujamme sekä tuntihinnoitteluna (50 € / h + kulukorvaus) että kiinteänä urakkana. Työt sisältävät tyytyväisyystakuun: jos ette ole tyytyväisiä tehdyn työn laatuun, työ korjataan laatuvaatimuksia vastaavaksi ilman lisämaksua. Työtä ei laskuteta ennen kuin tilaaja on vastaanottanut ja hyväksynyt työn.

Palvelut

Parhaat käytännöt ja kestävän liikenteen edunvalvonta

 • Parhaiden eurooppalaisten käytäntöjen käyttöönottoon tähtäävät kehittämissuunnitelmat:
 • Jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmat ja niiden laadunvarmistus; jalankulun ja pyöräliikenteen vaikutusten arviointi
 • Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmat
 • Joukkoliikenteen organisointi
 • Matkaketjut
 • Joukkoliikenteen markkinointi, brändäys ja palvelumuotoilu
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Linjastosuunnittelu

Taktinen kaupunki- ja aluekehittäminen

 • Pienten ja kustannustehokkaiden kehittämistoimenpiteiden suunnittelu
 • Joukkoliikenteen kehittämiskokeilujen suunnittelu
 • "Karvalakkiseisakkeista lähiliikenteeseen" – alueellisen junaliikenteen kehittämispolut

Kestävät yhdyskunnat

 • "Asemanseutujen renessanssi" – yhdyskuntarakenteen täydentämismahdollisuudet ratakäytävissä
 • Raideliikenne aluekehittämisen osana

Osaamisalueet

 • Joukkoliikennelainsäädäntö
 • Kaupunki- ja aluekehittäminen
 • Joukkoliikenteen suunnittelu ja kehittäminen
 • Joukkoliikenteen palvelumuotoilu
 • Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen
 • Graafinen suunnittelu ja taitto (mm. linjakartat!)
 • Sosiaalinen media

Tampereen runkolinjakaavio

Referenssit

Sakari Kestisen referenssiprojekteja:

Ks. lisätietoja LinkedInistä

Kurssitöitä:

Mitä Ketting ei ole?

Ketting ei ole insinööri- eikä arkkitehtitoimisto. Tämä tarkoittaa sitä, että emme tee kaavasuunnitelmia, katusuunnitelmia, liikenne-ennusteita, tarkkoja hyöty-kustannuslaskelmia tai ratateknisiä tarkasteluja. Sen sijaan teemme jatkosuunnittelun pohjaksi idealuonnoksia, arvioimme kysyntäpotentiaalia ja muita hyötyjä sekä kustannuksia karkealla tasolla kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien valossa ja luomme suunnitelmia, kuinka saada rajallisilla resursseilla mahdollisimman toimiva järjestelmä.

test
test